Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Home-Visiting v ohrožených romských rodinách

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.04.2014 – 31.03.2015
Částka: 880 000 Kč
Organizace: STŘEP, o. s. - České centrum pro sanaci rodiny

Projekt – reakce na potřebu zpřístupnit a realizovat včasnou péči pro ohrožené romské rodiny s dětmi (prenatální období-6 let). Cíle:posilovat rodičovské kompetence, zplnomocňovat romské rodiče, posilovat inkluzi dětí v mainstreamingových zařízeních, ovlivnit praxi a legislativu/krajské metodiky.

Aktivity k dosažení cíle: aktivní depistáž, home-visiting, vzdělávací moduly pro odborníky a metodická doporučení, aktivity zaměřené na šíření ECD v romské komunitě, spolupráce s MHMP a s MČ.