Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Rekonstrukce státu – Rok druhý

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 02.06.2014 – 31.05.2015
Částka: 756 359 Kč
Organizace: Frank Bold Society

Projekt Rekonstrukce státu usiluje o systémové řešení problému politické korupce a zneužívání veřejných prostředků v České republice. K nastartování potřebných změn v této oblasti jsou v první řadě zapotřebí taková pravidla, která významně omezí prostor pro korupci a znemožní fungování klientelistických sítí, které jsou často v pozadí lokálních i národních korupčních kauz. Cílem Rekonstrukce státu je proto prosazení právě takových pravidel, a to v podobě devíti klíčových protikorupčních zákonů. Na těchto zákonech se shodla dvacítka českých protikorupčních organizací, které tvoří platformu Rekonstrukce státu, zajišťují odborné zázemí k jednotlivým tématům a jsou také zdrojem legitimity projektu a dostatečně silného veřejného tlaku na prosazení zákonů. Kromě expertní činnosti budou v rámci projektu probíhat další aktivity, které se osvědčily v prvním roce fungování Rekonstrukce státu – průběžná mediální práce, zapojení aktivních občanů a lokálních sdružení do projektu a především přímá komunikace s politiky. Projekt chce tak přispět nejen k prosazení protikorupční legislativy, ale také k podpoře konstruktivního dialogu mezi politickou reprezentací a občanskou společností.