Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.05.2015 – 30.04.2016
Částka: 2 365 452 Kč
Organizace: ROZKOŠ bez RIZIKA

Ženy pracující v sexbyznysu jsou v ČR skupinou, která čelí násilí ze strany policie. Násilí nabývá podoby verbálních i fyzických útoků, ponižujícího zacházení, ale i přehlížení a bagatelizace násilných skutků, kterým jsou tyto ženy při práci vystaveny. Takové jednání je významnou překážkou v přístupu ke spravedlnosti pro ženy pracující v sexbyznysu, které se staly oběťmi násilí. Samotné sexuální pracovnice násilí ze strany policie vnímají jako významný problém. Projekt si proto klade za cíl zlepšit postavení těchto žen a otevřít odbornou diskusi o tomto problému a poskytování pomoci v případech, kdy k takovému násilí dochází. Výchozím principem práce na projektu je participace aktérů/ek, kterých se problém týká. Ženy pracující v sexbyznysu budou součástí pracovní skupiny výzkumu a budou se podílet na odborné stáži, které se účastní také policie. Společně bude formulována strategie předcházení této formě násilí. V rámci projektu proběhne výzkum, přenos zkušeností z Norska a mezi aktéry navzájem, bude vydána publikace a bude provozována právní a sociální internetová poradna.