Neformální vzdělávání v knihovnách 2022

Nadace OSF vyhlašuje grantovou výzvu pro veřejné knihovny na pořádání aktivit pro veřejnost v oblasti neformálního vzdělávání, posilování soudržnosti místních komunit a zmírňování sociálního napětí, s důrazem na zapojování příchozích z Ukrajiny. Grantová výzva je součástí programu Knihovny jako průvodkyně…

Grantová výzva Nadačního fondu Hyundai 2022/2023

Nadační fond Hyundai vyhlašuje otevřené grantové kolo pro roky 2022/2023. Fond rozdělí okolo 1 milionu korun na profesionalizaci neziskových organizací a na projekty, které přispívají k ochraně životního prostředí a zapojí občany do veřejného dění v Moravskoslezském kraji. Grantové řízení…

Výzva Akční granty

Potřebujete ve vaší organizaci zlepšit své znalosti a dovednosti v používání digitálních technologií?  Požádejte si v průběžné výzvě o akční grant v přibližné výši 25–100 000 Kč (1 000 do 4 000 eur), a to na projekt v délce 1-8 měsíců.  Smyslem…

Výzva Fondu bilaterální spolupráce

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund, vyhlásila dne 5. srpna 2019 výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální projekty v rámci Fondu bilaterální spolupráce.  Díky Fondu mohou české neziskové organizace a organizace z dárcovských zemí získat grant na bilaterální projekty, jejichž…