Fokus Generace OSF 2023

Nadace OSF je českou nadací s třicetiletou historií. Naším posláním je péče o demokracii v Česku. Podporujeme a vzděláváme občanskou společnost a rozvíjíme stát, kde mají všichni rovné šance a zapojují se do dění ve svém okolí. Otevíráme citlivá a opomíjená témata a společně s dárci hledáme průkopníky, kteří je budou dál rozvíjet. Po dobu našeho působení jsme podpořili více než 10 000 projektů českých neziskových organizací i jednotlivců částkou přes 2 miliardy Kč.

Fokus Generace OSF

Srdečně Vás zveme na Fokus Generace OSF, dvoudenní kulatý stůl o současném Česku i světě a o tom, co nás čeká v blízké budoucnosti. Společně budeme diskutovat o trendech a společenských otázkách, které ovlivňují otevřenou společnost a demokracii, pojmenujeme hrozby a příležitosti a nastíníme, co může udělat občanský sektor i my všichni. Podněty a výstupy ze setkání využijeme pro programovou strategii Nadace OSF, jejímž cílem je posilování občanské společnosti, péče o demokracii a zlepšování života v Česku.

PROGRAM

Čtvrtek 21. září


15:30

Prohlídka muzea Nové generace pro zájemce

16:00 – 17:00

Příjezd hostů a ubytování

17:00 – 17:15

Welcome drink

V místě konání akce (protilehlá budova na III. nádvoří zámku)

17:15 – 17:40 

Uvítání, představení Nadace OSF a cíle setkání

Martina Břeňová, Marie Peřinová

17:40 – 19:00

Úvodní diskuse

My a svět: Co se děje ve světě a jak to ovlivňuje Česko

Keynote: Jan Romportl a Monika Ladmannová

19:00 – 22:00

Večeře, víno a networking

Pátek 22. září


8:00-9:00

snídaně

9:00-10:30

Hrozby, kterým čelíme

Jaké trendy v současnosti hýbají českou společností a co to znamená pro otevřenou společnost? Jakým hrozbám a výzvám bude česká společnost čelit v následujících letech?

Úvodní řeč: Dan Prokop

10:30-10:45

Přestávka na kávu

10:45-12:15

Příležitosti, kterých bychom měli využít

Jaké příležitosti současnost a blízká budoucnost nabízí a jak jich česká společnost umí/neumí využít? Jaké oblasti, témata či jevy v nás vzbuzují naději? Co bychom v české společnosti chtěli posílit?

Úvodní řeč: Jan Školník

12:15-13:15

Oběd

13:15-14:45

Role a úkoly pro občanskou společnost

Jaká má být role občanské společnosti při řešení těchto hrozeb a jaké příležitosti může využít? Jak by měla reagovat Nadace OSF? A jak může k řešení přispět společně byznys, média a další sektory?

Úvodní řeč: Barbora Stárková

14:45-15:00

Přestávka na kávu

15:00-15:15

Shrnutí

Marie Peřinová

15:15-15:30

Poděkování a závěr

Martina Břeňová a Pavel Přikryl

UBYTOVÁNÍ

Hosté akce Fokus generace OSF mají rezervováno ubytování na Zámku Žďár.
Tým Nadace OSF bude ubytován v docházkové vzdálenosti – Hotel a hostinec Tálský mlýn.

Ubytování a náklady spojené s pobytem hradí Nadace OSF. Pokud byste měli zájem si ubytování zaplatit, můžete tak učinit přímo na Zámku Žďár nad Sázavou.

DOPRAVA

Auto
Praha–Žďár: 1.45 hodiny
Brno–Žďár: 1 hodina
Neplacené parkoviště se nachází hned u zámeckého areálu.

Bus
Praha–Žďár–Brno
Praha–Žďár: 2.5 hodiny
Brno–Žďár: 1 hodina
Vyhledat autobusové spojení

Cesta z autobusového nádraží na zámek: autobusem č. 1, 2, 7 na zastávku Zámek, autobusem č. 3, 5 na zastávku Sychrova
MHD Žďár nad Sázavou

Vlak
Praha–Žďár–Brno
Praha–Žďár: 2.5 hodiny
Brno–Žďár: 1 hodina
Vyhledat vlakové spojení

Cesta z vlakového nádraží na zámek: autobusem č. 1, 2, 7 na zastávku Zámek, autobusem č. 3, 5 na zastávku Sychrova
MHD Žďár nad Sázavou

Mapa areálu zámku

KONTAKT

Veronika Friebová
Péče o komunity Nadace OSF
Tel: 778 457 229
E-mail: veronika.friebova@osf.cz

ÚČASTNICE A ÚČASTNÍCI

Marek Antoš

vedoucí ústavního práva na Právnické Fakultě UK

Robert Basch

CSR Livesport

Olga Černá

ředitelka Městské knihovny Tábor

Silke Horáková

investorka, EVPA

Constantin Kinský

mecenáš a finanční poradce

Monika Ladmanová

vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR

Jakub Mráček

zástupce ředitele gymnázia Teplice, komunální politik

Majka Němcová

Media Development Investment Fund

Tomáš Němeček

člen Rady Novinářské ceny, právník

Alena Pániková

bývalá ředitelka Nadácie otvorenej spoločnosti

Daniel Prokop

sociolog, PAQ Research

Matěj Prokop

organizátor TEDx Národní, environmentalista

Pavel Přikryl

Pavel Přikryl

Ředitel Growthgarage, spoluzakladatel Opero

Jan Romportl

filozof, AI expert

Barbora Stárková

předsedkyně správní rady Díky, že můžem

Jan Školník

filantrop, zakladatel Agentury pro rozvoj Broumovska

TÝM NADACE OSF

Martina Břeňová

výkonná ředitelka Nadace OSF

Zdenka Almerová

finanční ředitelka Nadace OSF

Marie Peřinová

Marie Peřinová

programová ředitelka Nadace OSF

Barbora Hořavová

provozní ředitelka Nadace OSF

Štěpán Drahokoupil

manažer Advokačního fóra Nadace OSF

Veronika Friebová

manažerka komunit Nadace OSF

Anna Krbcová

manažerka komunikace s dárci Nadace OSF

Zuzana Kroupová

manažerka komunikace Nadace OSF

Těšíme se na setkání s Vámi!

Z akce pořizujeme zápis, který budeme sdílet anonymně pouze s kolegy z Nadace OSF. Pokud budeme chtít uveřejnit citace z diskuzí, budeme Vás kontaktovat pro schválení. 

Účastí na akci souhlasíte s pořizováním audiovizuálních záznamů za účelem propagace ze strany pořadatele.