Knihovna města Hradce Králové: Hračky, terapie i držák na baskytaru

Myslí tady snad úplně na všechny: kromě návštěvníků bez speciálních potřeb i na handicapované nebo sociálně znevýhodněné a nabízejí jim aktivity, které zdaleka přesahují standardní činnosti knihovny. A nadšencům do techniky umožňují vymodelovat si vlastní výrobek na 3D tiskárně nebo si s její pomocí něco opravit.

Foto: Jakub Špaček

Když chtějí rodiče s dítětem se speciálními potřebami nebo handicapem zkusit nějakou novou hračku nebo pomůcku, nemusí si ji kupovat. Stačí přijít do královéhradecké knihovny, respektive do její lekotéky. „Je o ni dost zájem. Děti si mohou hračky nebo pomůcky vyzkoušet, jestli jsou pro ně vhodné. Nebo hračky střídají, aby se mohly posouvat v různých dovednostech a neomrzelo je to,“ popisuje lekotéku ředitelka knihovny Barbora Čižinská. Rodiče, ale také školy nebo školky, si mohou hračky vybírat z online katalogu nebo přímo na místě. Lekotéka je financována z grantů nebo darů a knihovna se prý při jejím pořízení inspirovala u kolegů v Brně.

Hledáme cestu ke knížkám a řešíme s jejich pomocí problémy
Zhruba 8 500 knížek pak knihovna nabízí i nevidomým a slabozrakým návštěvníkům. Najdou tu zvukové knihy, beletrii, naučnou literaturu i knížky pro děti, ale i hmatové hry a hmatové knížky. „Zvukovou knihovnu pravidelně navštěvuje 200 uživatelů. Mají tu i prostor pro setkávání a organizujeme pro ně různé akce,“ upřesňuje Barbora Čižinská s tím, že cílem je umožnit lidem se zrakovým postižením, aby si znovu našli cestu k četbě.

Děti i dospělí, kteří se nachází ve složitých životních situacích, tu také mohou využít pohádkoterapii nebo biblioterapii – tedy léčbu prostřednictvím pohádky nebo příběhu. „Ať už jde o šikanu, rozvod, handicap, násilí, nemoc nebo poruchy chování. Knížky, které se těmto problémům věnují, jsou tematicky označeny tak, aby je čtenáři lehce vyhledali,“ popisuje ředitelka knihovny. K vybraným knihám jsou připravovány ve spolupráci s psychologem i karty k další práci s knihou, které podporují pochopení problematiky a nabízejí nový pohled na věc.

Pomoc Ukrajině
Velká část aktivit a služeb je v královéhradecké knihovně poskytována zdarma. Zaměstnanci mají zároveň zkušenosti s prací s lidmi ze sociálně vyloučených skupin a čas od času fungují jako poradna – řeší s nimi právní poradenství, pomáhají sepsat životopisy, předávají kontakty nebo pomáhají při komunikaci s úřady. „V loňském roce bylo také potřeba pomoci lidem z Ukrajiny. Začali jsme pořádat třeba kurzy českého jazyka pro ukrajinské maminky. V rámci toho měly zajištěné i hlídání dětí, o což se postaraly tři učitelky z Ukrajiny, které tak získaly možnost přivýdělku. Organizovali jsme i různé integrační aktivity pro ukrajinské děti, nakoupili knížky v ukrajinštině a zaměstnali studentku z Ukrajiny, která nám pomáhala s překlady a tlumočením. Velký dík v téhle oblasti patří kolegyním Petře Landsmannové a Barboře Herčíkové,“ doplňuje Barbora Čižinská.

Knihovna je ale rájem i pro technologické nadšence. Kdokoliv se tu může seznámit s 3D tiskem, od lektora zjistit, jak přesně funguje, a něco si sám vymodelovat. Originální aktivitou pak byl projekt Opravujeme 3D tiskem. „Téma oprav pro nás bylo důležité jak z hlediska principů udržitelnosti, tak z hlediska možností praktického využití technologie. Lidé si tu modelovali a tiskli třeba úchytky pro kabel k vysavači, díl k držáku na baskytaru nebo opravovali držák na svislou roletu,“ uzavírá Barbora Čižinská.

Ocenění Bibliotheca inspirans získala královéhradecká knihovna právě za širokou škálu aktivit a služeb, které nabízí doslova všem.