Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz: O asistentovi, který dětem rozumí

Když do knihovny uprostřed vyloučené lokality pozvete romského asistenta, je to win-win situace pro všechny. Nejen pro děti, které si mají si s kým zahrát deskovku, vyřešit kvíz nebo si jen tak popovídat. Ale i pro jejich rodiče, majoritu a samozřejmě pro knihovnice, které se snaží udělat z knihovny příjemné místo pro všechny.

Foto: Jana Hájková

Pobočka Knihovny města Ostravy v Přívozu se nachází v centru sociálně vyloučené lokality. Velkou část místních obyvatel tvoří romská komunita a paní knihovnice intenzivně hledaly cesty, jak tu co nejlépe fungovat: tedy otevírat romským dětem cestu ke knížkám, odstraňovat bariéry mezi majoritou a minoritou a řešit nepochopení a předsudky panující ve společnosti. Což se jim dokonale podařilo ve chvíli, kdy do knihovny přivedly romského asistenta Milana Bindatsche.

Na nic si nehraju, jsem jeden z nich
Šlo o velmi chytrý způsob, jak tu romské děti smysluplně zabavit a jejich rodičům ukázat, že jim tu bude dobře. Milana Bindatsche znají už dvě generace zdejších Romů a mají ho rádi. „Jsem jeden z nich a na nic si nehraju. Na základní škole Gebauerova funguji jako asistent už 17 let. Dřív jsem působil i v knihovně ve Vítkovicích, ale Romové se často stěhují a momentálně jich je nejvíc tady v Přívozu. Knihovna jim supluje sociální klub, jinak tu skoro nic není. Rodiče jsou rádi, že tu jejich děti můžou být. Setkává se tady jak minorita, tak majorita, což je pro rodiče těchto dětí super. Žijí v ghettech a chtějí, aby to děti měly jinak,“ popisuje Milan Bindatsch.

„Děti tu tráví hodně volného času. Není to jako v klasické knihovně, kam si přijdou půjčit knížky a zase odejdou, ale bývají tu velkou část odpoledne. Potřebovali jsme sem někoho, kdo si k nim vytvoří vztah, bude jim rozumět, hrát si s nimi, rozvíjet je. Pan Bindatsch tohle zvládá na dvě stě procent,“ pochvaluje si vedoucí pobočky Přívoz Klára Lišifková.

Romský asistent sem dochází každý čtvrtek a někdy i v pondělí a asistuje při nejrůznějších aktivitách: kvízování, tvořivých dílnách, čtení s Lovci perel nebo Robománií. Poté s dětmi hraje stolní hry, povídá si s nimi, vypráví jim o romské historii nebo jim pomáhá s domácími úkoly. „Romské děti většinou nechodí na kroužky, proto se snažíme, aby mohly trávit čas smysluplně u nás. Některé si půjčují knížky, jiné chodí spíš za námi, popovídat si,“ popisuje Milan Bindatsch, který perfektně ovládá češtinu i romštinu. Vede také kroužek romského jazyka a základy romštiny učil i své kolegyně z knihovny.

Děti chodí do školy a rozvíjejí se
Milan Bindatsch pracuje v knihovně na dohodu o provedení práce. Klára Lišifková by byla ráda, kdyby se podařilo získat další prostředky, aby sem mohl docházet častěji. „Děti i rodiče pana Bindatsche respektují a důvěřují mu. Na dětech navíc vidíme pozitivní posun. Nenásilně je vzdělává a rozvíjí jejich logické myšlení. Děti také pod jeho dohledem důsledněji docházejí do školy,“ konstatuje Klára Lišifková s tím, že pan Bindatsch zároveň vodí děti do knihovny i jako školní asistent v rámci vzdělávacích lekcí.

„Romské děti jsou živější, takže vyžadují více práce. Hodně se jim samozřejmě věnují i paní knihovnice, není to jen moje zásluha,“ podotýká Milan Bindatsch.

Ocenění Bibliotheca inspirans získala knihovna v Přívozu právě své otevřenosti a působení romského asistenta a jeho vlivu na komunitu romských dětí. Milan Bindatsch spolu s kolektivem knihovny může být skvělým zdrojem inspirace i pro další knihovny ve vyloučených lokalitách.