Knihovna J. M. Hovorky ve Statenicích: Jak se dělá obývák vesnice?

V roce 2017 to se statenickou knihovnou J. M. Hovorky nevypadalo moc dobře: navštěvovalo ji málo lidí a původní paní knihovnice chtěla skončit. Když se to dozvěděla Barbora Černohorská a Zuzana Brychtová Horecká, rozhodly se ji převzít a udělat z ní místo pro společná setkávání.

Foto: Pavla Haluzová

Aby na oživení a provoz knihovny získaly grant od Nadace Via, musely nové paní knihovnice splnit podmínku, že půjde o komunitní projekt. „Což znamenalo zapojit další lidi, firmy a spolky z obce. To bylo moc fajn, protože nám to pomohlo určit nový směr knihovny,“ popisuje Zuzana Brychtová Horecká. Další podmínkou grantu bylo, že musí sehnat část financí samy. Obě dámy nejprve uspořádaly setkání, kde své sousedy seznámily se svými plány. Dalším krokem byla benefiční aukce knih. „Právě na tyhle dvě akce dorazilo okolo dvaceti třiceti lidí, kteří se o knihovnu začali zajímat. Měli pocit, že pomohli, začali ji sami využívat a přinášeli nápady, jak ji dál posouvat,“ popisuje Barbora Černohorská.

Na workshop, kroužek i kafe
Právě možnost zapojit se a být aktivní je podle ní to, čím se knihovna odlišuje. „Máme kolem sebe řadu dobrovolníků. Někdo za nás vezme službu, když nemůžeme, jedna paní pravidelně vrací knížky do vědecké knihovny v Kladně, se kterou spolupracujeme. Dobrovolníci pomáhají i s organizací akcí, kterých bývá ročně kolem šedesáti. Některé z nich iniciují právě dobrovolníci,“ vypráví Černohorská. V knihovně se ale scházejí místní i „jen tak“, protože v téměř dvoutisícové obci chybí občanská vybavenost a mnoho míst pro setkávání tu není. „Dají si kávu, popovídají, půjčí si knížky, děti si pohrají. Máme tu i kroužky,“ vyjmenovává Brychtová.

Velký úspěch měl třeba roční workshop inspirovaný Čapkovým Zahradníkovým rokem. Každý měsíc se tu sešla skupina dětí vedená jedním osloveným umělcem z obce, který vedl výtvarnou dílnu. „Přečetla se vždycky daná kapitola z knížky a společně se vytvořil jeden list kalendáře. Chodily sem nejen děti, ale i jejich rodiče, a byla to dost zásadní a stmelovací akce, ze které těžíme dodnes,“ popisuje Zuzana Brychtová.

Volte zvířata!
Další úspěšnou akcí pro děti byl workshop Volte zvířata, který obě knihovnice vymyslely a připravily podle stejnojmenné knihy. Ačkoliv bývá politika často nesrozumitelná i pro dospělé, s touhle knihou ji pochopily i děti. „Nejprve jsme je seznámily s knihou a příběhem, k čemuž jsme využívaly plyšová zvířata. Ve druhé části se děti rozdělily do skupin podle svého oblíbeného zvířete-kandidáta a dělaly pro něj kampaň. Bavilo je to, hezky se zapojovaly a věříme, že se i mnohé naučily,“ vzpomínají.

Když vypukla válka na Ukrajině, řada místních chtěla pomáhat. Vytvořila se tu úžasná dobrovolnická základna čítající zhruba desítku lidí, která koordinovala pomoc s hledáním ubytování a práce, s umisťováním dětí do školek a škol nebo s informováním uprchlíků, kteří do Statenic a okolí přišli. V knihovně probíhaly i kurzy češtiny, do fondu bylo zakoupeno několik knih v ukrajinštině a zrealizovalo se několik propojovacích akcí. „Zapojily se také cizinky, které ve Statenicích trvale žijí. Konkrétně šlo o Švýcarku, Italku a Angličanku, které projevily velkou chuť pomáhat jiným ženám. Vzaly si na starost sklad s oblečením a vedly ho naprosto ukázkově,“ líčí Zuzana Brychtová. Někteří z příchozích se už vrátili zpět na Ukrajinu, někteří se odstěhovali do větších měst. Řada z nich je s knihovnou v kontaktu dodnes.

Statenická knihovna získala od roku 2017 celou řadu cen. Bibliotheca inspirans ji ocenila právě za její komunitní rozměr, intenzivní zapojování dobrovolníků a pestrou škálu sousedských aktivit.