Masarykova veřejná knihovna Vsetín: Po stopách zaniklých hostinců i valašské identity

Když chcete, aby lidé více poznali své okolí, vymyslete pro ně geolokační hru. A dejte jim možnost, aby sami přispěli svými vzpomínkami z mládí. Vsetínská knihovnice Jana Vaculíková zkrátka ví, jak k regionu připoutat pozornost.

Foto: Lucie Šturalová

Při vymýšlení poznávací sběratelské soutěže Po stopách staříčků – Vsetínské (ne)zaniklé hostince spolupracovala Jana Vaculíková s pamětníky a zároveň hledala v archivu. V devadesátých letech totiž jeho ředitel vydal sérii článků o vsetínských hostincích, o kterých mladší generace už nevěděla. „Hra měla nečekaný ohlas. Každý měsíc si lidé vyzvedli jednu kartičku v infocentru, která se věnovala konkrétnímu hostinci. Byla na ní uvedena jeho historie a staré fotky a na konci byla šifra. Řešilo se, kdo do daného hostince chodil nejčastěji – jestli úředníci, nebo třeba řemeslníci. K rozluštění byl třeba klíč, který jsme ukryli v místě, kde se hostinec nacházel. Pokud lidé chtěli šifru vyluštit, museli se na to místo vydat,“ popisuje knihovnice. Lidé se prý i ozývali s komentáři, že na kartičce je nepřesný údaj. „Vycházeli z vlastních vzpomínek, a pro nás to bylo docela objevné,“ dodává.

Po Vsetíně jedině hravě
Do prvního ročníku se zapojilo přes 100 lidí, takže bylo třeba připravit pokračování. Hra zaujala i regionální televizi, která natočila čtyřdílnou procházkovou reportáž po stopách starých hostinců, a vznikla i geolokační aplikace. „Chtěli jsme dostat lidi na nějaká zajímavá místa, a tak jsme koupili licenci na aplikaci Actionbound. Začali jsem s hrou pro děti a tématikou dětských knih. Lidé díky tomu navštívili i místa, která neznali,“ vypráví Jana Vaculíková.

Pro seniory uspořádala společně s historikem Pavlem Mašláněm z Muzea regionu Valašsko vzdělávací cyklus Zapomenuté Valašsko, který se týkal života lidí na Valašsku během 20. století. Jednotlivé lekce se věnovaly přírodě, obživě, průmyslu na Valašsku a urbanistickému vývoji města Vsetín. „Součástí byla přednáška odborníka, literární ukázka valašského autora a samozřejmě nechyběl ani tematický kvíz, který kombinoval hru s valašskými tématy. Vznikla z toho videa a postupně se z toho vyloupla aktivita Valašská čítanka, která popularizuje staré valašské autory.“    

Osobnosti Valašska dostupné všem
Další Janinou aktivitou je tvorba databáze osobností Valašska. „Předtím jsme ji měli v rámci webových stránek knihovny, v roce 2019 jsme ale s příchodem nové paní ředitelky mohli přejít na novou platformu a vytvořit samostatný web.“ Ten aktuálně zahrnuje zhruba 600 medailonků regionálních osobností. „Navázala jsem na dlouholetou práci našeho regionální oddělení. Původní databáze fungovala ještě v papírové podobě, ale já jsem chtěla, aby se dostala k lidem.“

Hezkou databázi regionálních osobností prý měla knihovna v Písku a Jana Vaculíková se tam inspirovala. „Spousta knihovníků jsou srdcaři, ráda se inspiruji u jiných a ráda předávám zkušenosti dál. Na šifrovací hry je orientovaná třeba i knihovna v Rožnově pod Radhoštěm,“ dodává knihovnice, která o svých aktivitách ochotně informuje kolegy na celostátních knihovnických akcích nebo prostřednictvím publikací. Kromě toho je nadšenou propagátorkou stolních her, stará se o komiksový koutek v knihovně nebo vzdělává žáky i pedagogy prostřednictvím lekcí a akreditovaných kurzů – nejčastěji na téma vyhledávání informací a citací.

Vsetínská knihovna získala ocenění Bibliotheca inspirans právě za propagaci regionální identity, otevřeností ke geolokačním hrám a dalším vzdělávacím aktivitám, mezi které patří například i otevřené robotické dílny a další vzdělávací aktivity zaměřené na současné technologie, a sdílení know-how s ostatními knihovnami.