K rozvoji svobodné, zodpovědné a tolerantní společnosti přispíváme už 25 let. Od svého vzniku jsme a podpořili 9 530 projektů českých neziskových organizací i jednotlivců částkou více než 1,78 miliardy korun.

Nadace Open Society Fund Praha vznikla v roce 1992 a po dvacet let, tedy až do roku 2012, jsme byli součástí mezinárodní sítě Open Society Foundations jako jedna z nadací, k jejichž založení ve východní a střední Evropě přispěl americký investor a filantrop George Soros. Až do vstupu České republiky do Evropské unie bylo naším prvořadým cílem nastartovat v zemi demokratické principy a přispět k rozvoji svobodné společnosti.

Díky úzkému vztahu s partnerskými nadacemi sítě Open Society Foundations jsme v tomto období přinášeli do České republiky koncepty, které jinde fungovaly, ale u nás byly následkem komunismu neznámé. Stáli jsme tak u zrodu paliativní péče i medicíny v České republice, konceptu dobrovolnictví či informačních zdrojů pro neziskový sektor i dárce. Odborníkům – lékařům nebo manažerům firem, jsme umožnili vzdělávání a stáže v zahraničí.

Naši práci bychom mohli přirovnat k „business angels“, tedy investorům hledajícím dobré nápady a následně investujícím do jejich rozvoje. V prvních nejtěžších letech jsme podporovali festival Jeden svět či pilotní projekty Člověka v tísni zaměřené na terénní sociální práci v sociálně vyloučených lokalitách, ale také organizace Transparency International, Oživení, Ekologický právní servis (dnes Frank Bold), Liga lidských práv či z oblasti rovných příležitostí Fórum 50 %.

Po vstupu České republiky do Evropské unie jsme rozšířili svůj záběr na podporu kvalitního vzdělávání dostupného všem dětem bez rozdílu nebo na oceňování kvalitní novinářské práce. Prosazujeme podobu státu jako transparentní a efektivní službu občanům.

Svou roli inovátorů a podporovatelů aktivních lidí, kteří ovlivňují dění ve svém bezprostředním okolí i své zemi, tedy hrajeme i nadále, přestože v roce 2012 skončila podpora George Sorose a my jsme vystoupili ze sítě Open Society Foundations. Po celém světě totiž existují země, které potřebují pomoc více než my. Stali jsme se zcela nezávislou nadací a od roku 2012 sháníme prostředky na fungování sami. S diverzifikovanými zdroji zůstáváme advokátem hodnot demokracie, hybatelem pozitivních změn a propagátorem otevřené společnosti v České republice.