Svůj dar si můžete odečíst ze základu daně až ve výši 30%

 

Fyzické osoby

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč, maximálně však do výše 15% základu daně (pro zdaňovací období roku 2022 a 2023 platí navýšení tohoto limitu na 30% dle zákona č.128/2022 Sb.).

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší výplatě v období leden až březen.

Právnické osoby

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu bezúplatných plnění maximálně do výše 10 % (pro zdaňovací období od 1.3.2022 do 29.2.2024 platí navýšení limitu na 30% dle zákona č.128/2022 Sb.) z již sníženého základu daně, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2 000 Kč.