Open Society House, naše lokální odpověď na globální problém.

Nepůjde o další sdílenou kancelář, ani o kavárnu či kulturní sál. Open Society House bude především prostor pro sdílení hodnot, jako je vzájemná tolerance v odlišnosti či úcta k pravdě. Půjde o budovu v centru Prahy, místo pro každodenní život i pro diskuzi zásadních společenských otázek.

OSH vzniká v reakci na současný celosvětový vzestup populismu, na polarizaci společnosti.
Zaměříme se na pěstování demokratických a liberálních hodnot. Pouze liberální demokracie totiž poskytuje bezpečí nositelům odlišných pohledů na fungování společnosti. Jsme součástí jednoho celku.

JSME TO MY.

OSH bude prostorem otevřeným všem.

Podporujeme různorodost – v zájmech, v činnostech, v postojích. Její rozšiřování bude určujícím kritériem pro rozhodování:

  • o akcích, které se v OSH budou konat (od debat o zásadních společenských tématech po firemní večírky)
  • o funkcích, které bude OSH plnit (od učebny po výdejnu e-shopu)
  • o nájemcích, kteří budou v OSH sídlit (od zelené neziskovky po zásilkovou službu)

Podobný projekt má smysl pouze tehdy, bude-li opravdu velký a bude vidět. Proto potřebujeme vaši podporu.

Hledáme investory, kteří pomohou OSH vybudovat.

Kontakt
Martina Kárová
E-mail: martina.karova@osf.cz
Tel.: 776 806 244