100 let od volebního práva žen: výzvy současnosti

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2021
Částka: 12800 EUR
Organizace: Fórum 50 %, o.p.s.

V roce 2020 uplyne 100 let od udělení volebního práva československým ženám. I přesto je zastoupení žen v české politice stále nízké. Cílem projektu je přispět k vyrovnanějšímu zastoupení žen a mužů v politice. Aktivity projektu zahrnují jak analytickou část (analýza voleb, analýza stavu rovnosti žen a mužů v politických stranách, analýza bariér), tak část informační a osvětovou (doporučení pro politické strany, jak podpořit vyšší politickou participaci žen, brožura o rovnosti žen a mužů pro političky a politiky, debata k 100. výročí udělení volebního práva ženám).