150 let vzájemné spolupráce a jak dál?

Datum realizace: 1. 7. 2015 - 30. 7. 2016
Částka: 100000 Kč
Organizace: Římskokatolická farnost Dobratice

Posílení vzájemných mezilidských vazeb mezi členy samotné organizace i mezi oslovenými občany Dobratic, Vojkovic a okrajových částí přilehlých obcí napříč generacemi. Široké zapojení do kulturních akcí inovativního charakteru, společné brigádnické činnosti a volnočasových aktivit dětí a mládeže po celý rok s přesahem do budoucna.