4. Broumovské diskuse: Vize vzdělanosti

Datum realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017
Částka: 20000 Kč
Organizace: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Broumovské diskuse jsou konferencí konanou v prostorách benediktinského kláštera v Broumově. Pro nadcházející ročník jsme zvolili téma vzdělanosti, které je významné jak z pohledu rozvoje společnosti, tak i jednotlivce.

Na Broumovských diskusích tedy chceme za pomoci kultivované demokratické diskuse hledat sdílenou vizi vzdělanosti, která přispěje k tomu, že Česká republika a její společnost bude demokratická, svobodná, vzdělaná, úspěšná, solidární a sebevědomá.

Setkání je výjimečné tím, že poskytuje velký prostor pro debatu (jeden diskusní panel trvá tři hodiny), a tak je možné diskutovat do hloubky a nikoliv jen povrchně.

Broumovských diskusí se zúčastní řada aktérů: pedagogové, myslitelé, lékaři, vědci, široká veřejnost, veřejné autority, letos rovněž kandidáti na prezidenta – a ve významné míře také studenti, kterým poskytujeme studentská stipendia pro aktivní účast na konferenci.