Action Now

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 85000 EUR
Organizace: Jihomoravské dobrovolnické centrum z.s.

Projektem, který předkládáme, chceme posílit a zlepšit potenciál, který v Brně, potažmo v Jihomoravském kraji, v oblasti dobrovolnictví vidíme. Nabízíme řešení aktuálních problémů: koncepčení práce v regionu, oslovování nových dobrovolníků, potřeba profesionalizace organizací při práci s dobrovolníky, síťování a společný event. Jako zásadní vidíme informování veřejnosti o činnosti NNO, porozumění práce a významu neziskového sektoru veřejností a zapojování veřejnosti do aktivit v místní komunitě.