Aktivně a společně pro klima

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 31. 3. 2023
Částka: 82556 EUR
Organizace: ZO ČSOP VERONICA

Projekt posiluje občanskou angažovanost v ochraně klimatu. Cílí na místní úroveň, vyhledává aktivní občany, kteří odmítají pasivitu, jsou odhodláni chránit klima.
Žadatel s 30letou zkušeností v tématu jim nabídne školení a konzultační podporu, aby uměli o klim.krizi argumentovat a hovořit se spoluobčany.
Účastníci zvládnou vytvářet skupiny aktivních lidí, propojit se s dalšími, spolu vytyčit cíle a prosadit počiny na ochranu klimatu v místě svého působení. Projekt rozvíjí i osvětové a motivační nástroje, které výsledky projektu představí široké veřejnosti. Posílí se i organizace žadatele.