Aktivně k občanství v Ústeckém kraji

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 31. 3. 2023
Částka: 41499 EUR
Organizace: RADKA z. s.

Vše, co se děje kolem nás, se nás týká a my to můžeme ovlivnit. Systematicky nabízenými přednáškami, workshopy a interaktivními hrami se zaměříme na podporu “občanských” kompetencí dětí a mládeže (žáci ZŠ, studenti SŠ) v Ústeckém kraji, které jim umožní porozumět dění kolem sebe a do budoucna i aktivní účast na společenském životě, včetně dobrovolnictví. Do realizace zapojíme místní dobrovolnická centra, která tak mohou reagovat na individuální potřeby menších regionů. Nedílnou součástí projektu je zvyšování kompetencí pracovníků s dětmi a mládeží v dané oblasti.