Areál Domu přírody Beskyd – strategie, soběstačnost, udržitelnost

Datum realizace: 20. 7. 2015 - 30. 6. 2017
Částka: 159650 Kč
Organizace: Vlaské, z.s.

Areál Domu přírody Beskyd je projekt, jehož smyslem je v rámci celorepublikové sítě návštěvnických center „Domy přírody“ (www.ochranaprirody.cz/dum-prirody) nabízet v lokalitě Morávka v srdci Moravskoslezských Beskyd zážitkového průvodce světem přírody a pozitivně působit v rámci environmentálního vzdělání člověka a jeho vztahu k přírodě. Naším hlavním cílem je provozovat Areál Domu přírody Beskyd jako udržitelný a soběstačný projekt. Abychom tohoto dosáhli, je potřeba zpracovat systematický a kvalitní strategický plán, pro jehož přípravu potřebujeme vstupy v podobě zpětných vazeb od místních i širších komunit. Žádáme proto o finanční záštitu nad pořízením tohoto důležitého materiálu.