Beskydy – zdroj práce a obživy

Datum realizace: 1. 11. 2016 - 31. 10. 2017
Částka: 60000 Kč
Organizace: Spolek Koliba

Naším projektem chceme přispět k zachování, udržování a k podpoře hmotného i nehmotného kulturního a přírodního dědictví Karpat. Klademe si za cíl seznámit místní obyvatelstvo a komunity s historií tradičního salašnictví, řemesly a způsoby obživy. Chceme jim ukázat, jak se tradiční postupy a znalosti dají využít i v současnosti.