Bez veřejnosti to v Liberci už nepůjde

Datum realizace: 1. 7. 2014 - 31. 1. 2015
Částka: 184320 Kč
Organizace: Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s.

Cílem projektu je podstatně zvýšit vliv občanů města Liberce na to, jak se bude město dále rozvíjet a to zejména pomocí tří nástrojů: podporou vzniku osadních výborů, jednorázovým vydáním „rádce občana“ a vytvořením seznamu indikátorů kvality života.