Blanka má smysl, když…

Datum realizace: 1. 7. 2015 - 31. 10. 2015
Částka: 119588 Kč
Organizace: Auto*Mat, z. s.

Cílem projektu je přispět k tlaku na realizaci doprovodných opatření se zprovozněním tunelu Blanka v historickém centru (tedy zklidnění dopravy v centru) návrhem vybraných opatření realizovatelných okamžitě po zprovoznění tunelu.