Brno participativně

Datum realizace: 1. 7. 2015 - 30. 6. 2016
Částka: 24778 Kč
Organizace: NESEHNUTÍ Brno

Projekt Brno participativně vytváří další příležitost pro účast veřejnosti prostřednictvím vývoje participativních aplikací a získávání dalších uživatelsky zajímavých dat v otevřeném formátu, zejména z oblasti znečištění ovzduší. Projekt reaguje na aktuální možnost participovat na strategických dokumentech k dopravě a ovzduší pro ČR i pro Brno, kdy je veřejnost do rozhodovacích procesů zapojována pouze okrajově. Cílem je pomocí detailnějších dat a participativních on-line metod zvýšit podíl veřejnosti na rozhodovacích procesech. Mezi hlavní dvě aktivity projektu patří jednak rozvoj participativního rozměru stávající webové aplikace HejbejBrnem.cz zaměřené na životní prostředí a dopravu v Brně, jednak tvorbu aplikace, která umožňuje veřejnosti vyjádřit se formou připomínek k dopravě (a ovzduší )v rámci aktuálně projednávaných dokumentů. Podstatnou činností je také lobbing za další otevřená data související s ochranou životního prostředí. Nepřímo projekt podporuje povědomí o otevřených datech mezi zástupci veřejné správy i mezi veřejností.