Brno volí kulturu 2022

Datum realizace: 1. 6. 2022 - 31. 10. 2022
Částka: 75000 CZK
Organizace: Brno kulturní, z.s.

Cílem projektu je vyzdvihnout téma municipální kulturní politiky jako svébytnou důležitou politickou otázku při správě obce. Záměrem je vytvořit prostor pro prezentaci a diskuzi kulturně politických témat kandidujících uskupení ve volbách do Zastupitelstva města Brna. Nabídnout také možnost kulturním aktérům ve městě a široké veřejnosti vytvořit si celistvější obraz o představách politiků, které se týkají kulturní sféry. Současně se odprezentuje to, jak své sliby politické vedení města naplnilo. Projekt zviditelní programové teze v oblasti kultury a vytvoří příležitost veřejnosti, kdy politici