Budování kapacit Tosary – udržitelnost

Datum realizace: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2023
Částka: 218060 CZK
Organizace: Tosara, z.s.

V projektu se zaměříme na posilování udržitelnosti organizace Tosara, s ohledem na vybrané aspekty z oblasti služeb – podpora využití dynamické diagnostiky; PR/fundraisingu – naplňování fundraisingového plánu; a řízení týmu – supervizní podpora ředitelky i zaměstnanců. Cílem je nastavit takové procesy dovnitř organizace i navenek, které pomohou Tosaře být rozpoznatelnou, transparentní a stabilní organizací pro podporovatele, veřejnost, ale i vlastní zaměstnance.