Čáry máry média

Datum realizace: 16. 12. 2021 - 31. 10. 2022
Částka: 39800 CZK
Organizace: Městská knihovna Sedlčany, příspěvková organizace

Projekt Čáry máry média je zaměřen na více cílových skupin – od dětí přes dospělé po seniory a je míněn jako součást celoživotního vzdělávání. Tématem médií se zabýváme v rámci našich sil a místních zdrojů, ale cítíme potřebu hledat nové cesty pro rozšíření obzorů, způsobů práce, nových informací a přístupů k tématu. V našem projektu se zaměřujeme na navázání spolupráce s externími organizacemi a při výběru klademe důraz na jejich rozmanitost. Pro každou cílovou skupinu jsme pečlivě volili konkrétní program podle našich zkušeností s místní komunitou a snažili se, aby byl vybrán na míru.