ČAS od ČASU diskusní klub. Budování skutečně sociální sítě.

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2022
Částka: 85000 EUR
Organizace: Česká asociace streetwork, z.s.

Prostřednictvím diskusních setkání a šířením jejich obsahů řeší projekt atmosféru negativních až nenávistných postojů k nízkoprahové sociální práci a osobám ohroženým sociálním vyloučením či jinak zvláště zranitelným. Projektem bude zvýšena kapacita organizace pro realizaci PR a vytvořena síť podporovatelů, mezi nimi i stakeholderů, kteří pomohou prosazovat obor nízkoprahové práce a potřeby zranitelných skupin.