Celoživotní ekonomické dopady mateřství

Datum realizace: 1. 9. 2014 - 30. 6. 2016
Částka: 7472884 Kč
Organizace: Gender Studies, o.p.s.

Kvantifikace celoživotních ekonomických dopadů a nákladů mateřství a zjišťování jejich příčin povede k revizi veřejných politik a zaměstnavatelských praxí. Doporučení budou diseminována k osobám v rozhodovacích pozicích a veřejnosti s cílem minimalizovat negativní ekonomické dopady mateřství na ženy.