Česko-polské knihování

Datum realizace: 16. 6. 2014 - 31. 10. 2014
Částka: 20000 Kč
Organizace: Sdružení polské mládeže v České republice

Projekt se zaměřuje na sběr použitých knih, na realizaci knižních bazarů, a na realizaci doprovodného programu cíleného na propagaci četby a literatury obecně. V regionu Těšínského Slezska není žádný antikvariát, proto předpokládáme značnou odezvu u lidí