Cesta ke Galerii Galaxie

Datum realizace: 1. 7. 2016 - 30. 6. 2017
Částka: 99000 Kč
Organizace: PURPURA, o.s.

Projekt Ke hvězdám žije! Navazujeme na záchranu někdejšího depozitáře muzea Tatry (objekt č. 107) s historickou hodnotou pro město Kopřivnici. Postupnými kroky a se zapojením veřejnosti vzniká Galerie Galaxie – nové místo k setkávání občanů a především unikátní výstavní prostor pro umělce čistého srdce.

Co se událo? Byla zastavena plánovaná demolice. Purpura získala zachráněný objekt do nájemní smlouvy od města na dobu neurčitou. Dokončuje se první etapa rekonstrukce stavby. Proběhla celá řada netradičních osvětových akcí se zapojením široké veřejnosti.

Na čem pracujeme? Zpracováváme designový návrh putovní kavárny Kafé Galaxie a vnitřního vybavení Galerie Galaxie. Připravujeme první výstavu umění art brut. Cestičku k vysněné galerii jsme si doslovně vyšlapali.

A co nyní potřebujeme? Praktické věci! Dokončit přístupový chodník a propojit život v galerii s okolním prostorem městského parku. (Prostorové a materiální podmínky budou tak zajištěny pro budoucí fungování galerie.) Tento komunitní projekt je jakýmsi mostem mezi sny a ideály o občanské společnosti a skutečným i praktickým naplňováním myšlenky o propojování se.