Chceme být slyšet

Datum realizace: 1. 7. 2015 - 30. 4. 2016
Částka: 108804 Kč
Organizace: Zelený kruh

Projektem chceme podpořit naši snahu o zachování principů účasti veřejnosti na rozhodování o životním prostředí v připravované novele stavebního zákona. Principy účasti veřejnosti, mezi něž patří např. právo na svobodný přístup k informacím nebo účast na rozhodovacích procesech, jsou klíčovými prvky občanské společnosti a jejich legislativní zakotvení je základem pro aktivní participaci občanů i NNO na věcech veřejných.
Zajištění vhodného legislativního zázemí je nezbytným předpokladem pro úspěšnou práci místních iniciativ, spolků i jednotlivců, kteří chtějí ovlivnit prostředí, ve kterém žijí. Zachování práva veřejnosti na účast ve správních řízeních umožní pokračování ve spolupráci mezi občany a veřejnou správou, která zároveň bude respektovat právo na kvalitní životní prostředí.