Chceme dát více

Datum realizace: 1. 7. 2016 - 30. 6. 2017
Částka: 50000 Kč
Organizace: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Projekt řeší posílení fundraisingových (FR) a komunikačních (PR) kapacit organizace, která působí v Moravskoslezském kraji od roku 2004 a věnuje se kromě hospicové péče také hájení práv a zájmů pečujících. Záměrem projektu je formulace komunikačního plánu, fundraisingového plánu a propracování systému individuálního a firemního dárcovství. Výsledkem bude systematicky fungující fundraising, včetně komunikace s dárci a návaznosti na PR aktivity. Součástí FR plánu bude vypracován systém sledování úspěšnosti FR a PR aktivit. Profesionálním nastavením FR a PR organizaci provede odborný konzultant.