Chování dezinformačních platforem během prezidentských voleb 2018

Datum realizace: 1. 11. 2017 - 18. 2. 2018
Částka: 84000 Kč
Organizace: PRAGUE SECURITY STUDIES INSTITUTE

Vliv dezinformací na výsledky voleb se stal často diskutovaným tématem. Obavy ohledně vlivu platforem šířících dezinformace na výsledek voleb se objevily i v českém mediálním prostoru. Tento projekty si klade za cíl činnost platforem šířících dezinformace popsat a odpovědět na otázku, zda (a případně jak) se budou snažit ovlivnit průběh prezidentské volební kampaně. V průběhu tohoto projektu bude sledován způsob, jakým vlivné platformy, které v minulosti šířily dezinformace, informují o průběhu prezidentské volební kampaně. Jednotlivé zprávy budou zaneseny do databáze a vyhodnocovány. Dílčí zjištění projektu budou v pravidelných souhrnech zveřejňována na platformách projektu a díky navázanému mediálnímu partnerství i na webových portálech některých médií. Výsledky pozorování budou poté analyzovány v závěrečné studii (jejíž shrnutí bude přeloženo do anglického jazyka). Projekt bude zakončen uzavřeným kulatým stolem určeným pro odbornou komunitu a přednáškou pro veřejnost. Tento projekt tematicky navazuje na předchozí výzkumný projekt PSSI „České volby v éře dezinformací“ zabývající se sledování těchto platforem před parlamentními volbami