Cirkulární ekonomika pro vzdělavatele

Datum realizace: 1. 1. 2023 - 30. 6. 2023
Částka: 101000 CZK
Organizace: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Naším záměrem je uspořádat cyklus workshopů na téma cirkulární ekonomiky pro knihovníky, aby mohli nabyté informace dále předávat místním školám a široké veřejnosti. Na jednotlivých setkáních plánujeme účastníky seznámit s tématem, předat metodické tipy a podklady a na vybrané firmě nebo organizaci představit, jak může cirkulární ekonomika vypadat v praxi.