Člověk na prvním místě – zlepšení služeb využitím metody Human- Centered Design

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2021
Částka: 52406 EUR
Organizace: ŽIVOT 90

Projekt se zaměřuje na zlepšení kvality služeb a posílení udržitelnosti celé organizace. Využitím metody Human-Centered Design dosáhneme pozitivního dopadu na třech úrovních:
– v organizaci: vznik „inovačního ekosystému“ pro zjišťování potřeb a efektivní zavádění změn i v období po projektu, proměna firemní kultury k otevřenosti, posílení autonomie a participace zaměstnanců
– u klientů a partnerů: posílení schopnosti operativně zjišťovat potřeby a efektivně na ně reagovat
– systémově: příklad dobré praxe pro ostatní neziskové organizace poskytující sociální a podpůrné služby