Co se chystá v okolí

Datum realizace: 1. 11. 2015 - 31. 12. 2017
Částka: 165916 Kč
Organizace: PLAC, z.s.

Každé volební období vynakládají města investice na zpracování projektové dokumentace záměrů politického vedení. Stává se, že občané města se o záměrech dozvídají pozdě, ve chvíli, kdy je projekt zpracován a je náročné do návrhu zahrnout jejich připomínky. Stává se, že řada záměrů se nedočká realizace, zůstane “v šuplíku” a není dále zúročena. Jablonecké sdružení PLAC chce tento stav zlepšit. Chceme občanům nabídnout možnost snadno se zorientovat v tom, co se chystá v jejich okolí, zpřístupnit jim zpracované projekty včetně možnosti porovnání základních informací (jejich zadání, aktuální fáze, harmonogramu, rozpočtu, zodpovědné osoby atd). Informovat veřejnost o tom, jak a kdy je možné se aktivně zapojit, tak aby vynaložená energie byla oboustranně (na straně obyvatel i města) smysluplná. Od transparentně předkládaných záměrů si slibujeme zlepšení způsobu jejich zadávání i postupné zkvalitnění samotných projektů, včetně důrazu na jejich včasné projednání s veřejností. Věříme, že sledováním projektů/realizací financovaných z veřejného rozpočtu v čase napomůžeme i projektům, jejichž realizace překlenuje více než jedno volební období.