CoZaTo – korupce a občanské vzdělávání

Datum realizace: 1. 9. 2014 - 31. 3. 2015
Částka: 73728 Kč
Organizace: Brodem UB, o.p.s.

V únoru 2014 jsme zahájili projekt CoZaTo – o nemoci jménem korupce, jde o výuku na 20 školách, která se uskutečňuje také za pomoci divadelních scének a komiksu. A divadelní scénky a komiks vytvářené samotnými studenty se velmi osvědčily a proto je chceme dál rozvíjet a rozšířit na další oblasti. Chceme tak dosáhnout vytvoření kompletního manuálu „občanských dovedností a kompetencí“, který bude interaktivní formou studentům i veřejnosti ukazovat možnosti jak využívat práva. Chceme připravit a nabídnou školám, učitelům i občanské veřejnosti k využití deset videí a vytvořit deset komiksových případů týkajících se korupce, jednání zastupitelů, pravomocí městské policie nebo vyvolání referenda.