Crowdfundingová kampaň – Workcampy a neformální vzdělávání musí přežít

Datum realizace: 15. 7. 2021 - 15. 9. 2021
Částka: 4800 EUR
Organizace: INEX - Sdružení dobrovolných aktivit

Pandemie COVID-19 si vyžádala negativní důsledky na vzdělávacím systému i všech dalších oblastech života. Zároveň ji ale vidíme jako příležitost, aby si společnost uvědomila, co je opravdu důležité. Věříme, že i právě dobrovolnictví je tím nástrojem, který pomáhá ukazovat cestu. Podpoř nás, abychom v tom mohli dále pokračovat.