Darování jídla šetří klima

Datum realizace: 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022
Částka: 84887 EUR
Organizace: Zachraň jídlo, z.s.

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) uvádí, že plýtvání potravinami má negativní dopad na životní prostředí kvůli zbytečně vyprodukovaným emisím skleníkových plynů. V projektu se zaměříme na možnost darování zbylých pokrmů z jídelen charitám. Podle našeho výzkumu se pouze v jídelnách a fast foodech v ČR každoročně vyhodí 27 000 tun odpadu. Cílem projektu je prosadit přijetí metodického pokynu, který sjednotí výklad pro celou ČR z hlediska hygieny a umožní darování hotových pokrmů, do kterých už byla vložena energie a finance na jejich přípravu.