Debatní program pro žáky základních škol

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 39510 EUR
Organizace: Asociace debatních klubů, z.s.

Podpora extremistických a populistických stran mezi mladými lidmi v České republice neustále roste. Příčinou je nedostatečná orientace vzdělávacího systému na kritické myšlení, mediální gramotnost a výchovu k aktivnímu občanství. Cílem projektu je rozšířit na základních školách debatování jako metodu neformálního vzdělávání, která prokazatelně rozvíjí schopnost kritického myšlení i demokratické hodnoty účastníků. Obsahem projektu je pořádání debatních turnajů a vzdělávacích workshopů pro žáky i učitele, které rozvinou jejich dovednosti a hodnotový systém.