Debatování jako forma občanského vzdělávání studentů

Datum realizace: 1. 9. 2014 - 30. 10. 2015
Částka: 184320 Kč
Organizace: Agora CE o.p.s.

Projekt reaguje na nedostatečnou výchovu středoškolských studentů k aktivnímu občanství, kritické práci a diskusním schopnostem. Cílem je posílit tyto schopnosti, předat studentům a profesorům know-how, motivovat a zapojit je do veřejného života.