„Demokracie mýma očima“ – podpora tolerance k migrantům mezi mladými lidmi v České republice

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 31. 3. 2022
Částka: 52225 EUR
Organizace: InBáze, z. s.

Cílem projektu je podpořit či změnit postoje českých dětí a mládeže v toleranci k migrantům a lidem odlišného původu a tím tak předcházet xenofobii, nenávistným projevům a diskriminaci vůči této skupině. Cíle bude dosaženo prostřednictvím kampaně založené na prezentaci a šíření animovaného video spotu vytvořeného dětmi a mládeží migrantského původu a českých dětí. Téma videospotu je „Demokracie mýma očima“ a kampaň bude prezentována prostřednictvím různých kanálů tj. prezenčně na školách, v rámci multikulturního festivalu Refufest a prostřednictvím sociálních sítí a medií.