Digitalizace zastřešující organizace pro neslyšící

Datum realizace: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2023
Částka: 74000 CZK
Organizace: Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z.s.

ASNEP, z.s je organizace, která sdružuje a zastřešuje organizace pracující ve prospěch sluchově postižených občanů nebo jejich rodičů v celé ČR. Organizace díky projektu zvýší kvalitu, efektivitu a bezpečnost práce v online prostředí organizaci. Konkrétně zavede digitální nástroj Google Workspace, tento nástroj bude nastaven dle potřeb organizace, členové budou zaškoleni pro práci s tímto nástrojem, budou vypracovány základní šablony a bude vypracovaný manuál pro nově příchozí členy a dokument s vymezenými pravidly a zodpovědnostmi vztahující se k online nástroji.