Digitální watchdog II.

Datum realizace: 1. 10. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 40292 EUR
Organizace: Iuridicum Remedium, z. s.

Projekt navazuje na projekt Digitální watchdog realizovaný od dubna 2020. Projekt se soustředí na tři klíčová témata digitálních práv (digitální vyloučení, využití umělé inteligence bezpečnostními složkami, pandemie a její dlouhodobé legislativní i společenské dopady na soukromí). Cílem projektu je prostřednictvím watchdogových, osvětových a advokačních aktivit prosadit konkrétní pozitivní změny v legislativě i praxi, jakož i prosazení diskurzu, že digitální práva i téma digitálního vyloučení jsou klíčová pro zachování demokratického charakteru společnosti v procesu její digitalizace.

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance