Distribuce a diskuze k filmu „Gadžo“

Datum realizace: 1. 6. 2014 - 28. 2. 2015
Částka: 100000 Kč
Organizace: EDUCON

Smyslem a cílem projektu je otřást stereotypními předsudky vůči romské minoritě, které čím dál tím více mladých lidí přivádí k sympatizování s extremistickými skupinami. Promítnutím filmu dokumentaristy, který jej natáčel během svého půlročního pobytu mezi tzv. nepřizpůsobivými, následnou diskusí s ním a s protagonisty – obyvateli romského ghetta – bychom rádi dosáhli konfrontace mladých lidí s jejich vlastními předsudky a představami.
Trailer filmu ke zhlédnutí zde:
https://vimeo.com/91653714
heslo: educon