Diverzita 2013+ – Getting women on board. Bereme ženy na palubu.

Datum realizace: 1. 7. 2014 - 31. 5. 2016
Částka: 6825014 Kč
Organizace: "Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem"

Cílem našeho projektu je zvýšit zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. Zaměříme se na státní podniky, městské firmy a kotované společnosti a princip obsazování jejich statutárních orgánů. Pro ty připravíme Strategický dokument, reflektující výsledky analýzy a návrhy Evropské komise, obsahující doporučení vedoucí k většímu zastoupení žen ve vedení státních firem se státní a firem kotovaných na burze na úrovni vlády i statutárních měst. Dále se u soukromých společností zaměříme na formulaci a dodržování dobrovolných závazků v zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. K tomu využijeme nástroje Memoranda Diverzita 2013+, ke kterému se již zavázalo 20 českých firem. Chceme jak rozšířit záběr Memoranda, tak výrazně rozšířit skupinu firem, které se k němu hlásí, na alespoň 50. Firmy podpoříme v naplňování závazků a zároveň chceme výrazně zasáhnout do vnitřního prostředí ve firmách a do kolektivního pohledu na oblast diverzity. To prostřednictvím série interního vzdělávání, informační roadshow a dalších nástrojů komunikace, které zrealizujeme nejméně v 15 firmách. Prostřednictvím speciálního vzdělávacího systému pro management firem zajistíme změnu pohledu mužů i žen na tuto problematiku. Vytvořením a zavedením cílených nástrojů a přenosu zahraničního know-how, zejména ve spolupráci s norským partnerem, zajistíme veřejnou poptávku po zvýšení zájmu vedení firem o vyšší zastoupení žen ve vedení. Vše podpoříme informační kampaní a sadou cílených akcí pro nejvyšší vedení a opinion leadery. Ve spolupráci s vydavatelstvím Economia zajistíme zájem odborné i široké veřejnosti.