Dobrovolníci a ovce pro krajinu

Datum realizace: 1. 8. 2013 - 30. 11. 2014
Částka: 148000 Kč
Organizace: ČSOP SALAMANDR

V současné době pro organizaci nepracují žádní dobrovolníci, zároveň chce organizace rozvinout oblast péče o krajinu chovem vlastních ovcí. Pastva ovcí bude další formou podpory péče o krajinu a napomůže k profesionalizaci a rozvoji fundraisingu.