Dopad manuálního dobrovolnictví na rozvoj českých neziskovek

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 82825 EUR
Organizace: Tamjdem, o.p.s.

Mnoho neziskových organizací do své práce nedostatečně zapojuje dobrovolníky na pomoc s manuálními úkoly, a tím pomaleji dosahuje svého rozvoje a neefektivně nakládá se svými zdroji. Naším cílem je zvýšit počet různorodých NNO v ČR, které kvalitně a samostatně spolupracují s manuálními dobrovolníky a umí vyhodnocovat a komunikovat dopad jejich pomoci. Aktivity projektu nám umožní sdílet s NNO naše 8leté know-how a povedou ke vzniku metodiky na měření a hodnocení tohoto dopadu, k osvojení potřebných kompetencí a sdílení dobré praxe a vzniku výstupů pro kvalitní PR u vybraných NNO a Tamjdemu.