Důkaz je víc než řeči

Datum realizace: 1. 7. 2015 - 31. 12. 2015
Částka: 80000 Kč
Organizace: Sbor Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí

Cílem projektu je vyvracet předsudky o Romech v naší komunitě, městě Ústí nad Orlicí.
K tomu chceme využít několika nástrojů.
1/ Důkaz místo řečí – Romové postaví ve vyloučené lokalitě „Sousedský plácek“, místo komunitního setkávání pro dospělé i děti. Budou se o něj starat a DOKAŽÍ tak místní komunitě i sami sobě, že jejich práce má hodnotu a smysl.
2/ Interaktivní přednášky na středních školách. Romský a bílý přednášející realizují 10 přednášek s využitím zážitkových metod a metod neformálního vzdělávání, díky kterým si studenti uvědomí své nevědomé předsudky.
3/ Stánek na Integračním dni. Romové města se představí na Integračním dni na náměstí: volnočasový klub KAMIN, Asistenti prevence kriminality osobně a další prostřednictvím plakátů. Místní Romové se tak mohou přímo setkat s obyvateli a představit svůj přínos komunitě.
4/ Beseda v knihovně. Autogramiáda místní romské spisovatelky, pro bílé i romské čtenáře.
5/ Romská ekumenická bohoslužba v Ústí nad Orlicí s romskými chválami. Otevření církevních komunit romské minoritě, odbourávání předsudků Romů vůči církvím.
Bod 1 je hlavní aktivitou ! Tyto aktivity navrhli sami Romové, hlavní aktéři.