Duše přírody v umění aneb otevřená škola

Datum realizace: 1. 9. 2016 - 30. 6. 2017
Částka: 44000 Kč
Organizace: Základní škola Dobrá, příspěvková organizace

Priority:
1.V rámci projektu usilujeme o komunitní spolupráci v obci, aktivní zapojení rodičů prarodičů do společného života s dětmi. Škola se stane přívětivým místem pro setkání všech generací a předávání hodnot.
2.Jedním z cílů je nasměrovat rodiny k aktivnímu prožívání volného času, respektování a podporování zájmových aktivit jejich dětí, podpora návratu k přírodě, přírodním materiálům a zdravému životnímu stylu
3.U žáků a širší veřejnosti o návrat k tradicím rukodělné výroby a také k jednoduchým činnostem, které by odvedly děti pryč od počítačů, k tradicím a zvykům našich předků. Rukodělná výroba výborně svědčí dětem, které postrádají přirozené prostředí pro rozvoj pracovních činností.